Mogućnosti remineralizacije strukturnih nepravilnosti gleđi

Webinars

Mogućnosti remineralizacije strukturnih nepravilnosti gleđi

sr_RSbs_BAhr prof. dr Zoran Mandinić

🗓18. март 2021. 14.00.00 GMT+0100 📍Croatia
🗓18. март 2021. 14.00.00 GMT+0100 📍Serbia

Strukturne nepravilnosti gleđi se po vrsti poremećaja svrstavaju u hipoplazije, opalescencije i idiopatske nepravilnosti strukture gleđi. Nepravilnosti tipa hipoplazija, nastaju u sekretornoj fazi amelogeneze u toku koje se odvija proces proizvodnje proteina uključenih u amelogenezu. Opalescencije su rezultat poremećaja u fazi mineralizacije gleđi tokom koje nastaje gleđ sa velikim udelom vode i proteina, sa poremećajem rasta kristala hidroksiapatita. Klasifikacija na osnovu etioloških faktora svrstavaju strukturne nepravilnosti gleđi u grupu: genetski uzrokovanih  poremećaja (nasledni, hereditarni), poremećaja uzrokovanih faktorima sredine (stečeni, spoljašnji) i idiopatske strukturne nepravilnosti gleđi.  Hipomineralizacija  prvih stalnih molara i sekutića (MIH) je definisana kao razvojno nastala hipoplazija 1 do 4 prva stalna molara i često zahvaćenim centralnim sekutićima.

Najčešći pristup u prevenciji i tretmanu strukturnih nepravilnosti gleđi je potpomaganje i ubrzavanje procesa remineralizacije upotrebom različitih medikamentnih sredstava kao i tehnološki usavršenih sistema. U tu svrhu koriste se medikamentozni preparati visoko, srednje i nisko koncentrovanih fluorida sa različitim mehanizmima otpuštanja F ̄, a od izuzetnog značaja su aminofluoridi prisutni u pastama za zube. U prevenciji i zbrinjavanju defekata gleđi nastalih kao posledica razvojnih strukturnih nepravilnosti gleđi, zbog atipičnih defekata, posteruptivnog loma krunice i brzog napredovanja karijesa, profilaktičke i terapijske procedure predstavljaju mnogo veći izazov kliničaru nego kod ,,normalne“ denticije.

Prvih 500 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Slovenije i Makedonije dobiće paket sa: 25 uzoraka elmex Sensitive Professional 20ml paste za zube, 15 uzoraka paste za zube elmex Junior 12 ml (ili elmex Kids 12ml), 1 elmex Sensitive Professional 75ml pastu za zube, 1 elmex Caries Protection 75ml pastu za zube, 10 edukativnih letaka za karijes, 10 edukativnih letaka za osetljivosti, 1 brošura elmex i 1 elmex blokić za preporučivanje.


Strukturne nepravilnosti cakline se po vrsti poremećaja svrstavaju u hipoplazije, opalescencije i idiopatske nepravilnosti strukture cakline. Nepravilnosti tipa hipoplazija, nastaju u sekretornoj fazi amelogeneze u tijeku koje se odvija proces proizvodnje proteina uključenih u amelogenezu. Opalescencije su rezultat poremećaja u fazi mineralizacije cakline, tijekom koje nastaje caklina, s velikim udjelom vode i proteina, s poremećajem rasta kristala hidroksiapatita. Klasifikacija, na osnovi etioloških čimbenika, svrstavaju strukturne nepravilnosti cakline u grupu: genetski uzrokovanih  poremećaja (naslijeđeni, hereditarni), poremećaja uzrokovanih faktorima sredine (stečeni, vanjski) i idiopatske strukturne nepravilnosti cakline.  Hipomineralizacija  prvih stalnih molara i sjekutića (MIH) je definirana kao razvojno nastala hipoplazija 1 do 4 prva stalna molara i često zahvaćenim centralnim sjekutićima.

Najčešći pristup u prevenciji i tretmanu strukturnih nepravilnosti cakline je potpomaganje i ubrzavanje procesa remineralizacije uporabom različitih medikamentnih sredstava kao i tehnološki usavršenih sistema. U tu svrhu koriste se medikamentozni preparati visoko, srednje i nisko koncentriranih fluorida s različitim mehanizmima otpuštanja F ̄, a od izuzetnog značaja su aminofluoridi prisutni u pastama za zube. U prevenciji i zbrinjavanju defekata cakline, nastalih kao posljedica razvojnih strukturnih nepravilnosti cakline, zbog atipičnih defekata, posteruptivnog loma krunice i brzog napredovanja karijesa, profilaktičke i terapijske procedure predstavljaju mnogo veći izazov kliničaru nego kod ,,normalne“ denticije.

Prvih 500 sudionika iz Hrvatske, Srbije, Bosne, Slovenije i Makedonije dobit će paket s: 25 uzoraka paste za zube elmex Sensitive Professional 20 ml, 15 uzoraka paste za zube elmex Junior 12 ml (ili elmex Kids 12ml), 1 pasta za zube elmex Sensitive Professional 75 ml, 1 pasta za zube elmex Caries Protection 75 ml, 10 edukativnih letaka za karijes, 10 edukativnih letaka za osjetljivost, 1 brošura elmex i 1 blokić za preporuku elmex.