Actualități în managementul clinico-terapeutic al bolii carioase

Actualități în managementul clinico-terapeutic al bolii carioase

Prof. Dr. Sorin Andrian

Boala și leziunea carioasă, diagnosticul diferențial cu uzurile cervicale necariogene și acțiunile preventiv/terapeutice non-operative și operativ/restaurative minim invazive.

Durata estimată: 2 ore

Mostre gratuite pentru pacienți

După ce ați urmărit webinarul timp de 60 de minute:

Primii 700 de profesioniști în stomatologie și farmacie* înscriși la webinar care vor rămâne online timp de 60 de minute pot primi o cutie de 50 de mostre de 20 ml de elmex® SENSITIVE PORFESSIONAL dacă:
– au completat corect și complet datele personale pe site-ul www.colgatetalks.com la secțiunea Update Account – nume, prenume.
– au completat corect și complet datele necesare expediției prin curier a mostrelor pe site-ul www.colgatetalks.com la secțiunea Update Account
– nume, prenume, numele cabinetului, adresa poștală a participantului, unde dorește să fie livrate mostrele, numărul de telefon mobil. – au bifat a doua căsuță care marchează consimțământul pentru primirea de materiale de la Colgate România

*Medici stomatologi, studenți la stomatologie, asistente medicale în stomatologie, farmaciști, studenți la farmacie și asistenți de farmacie

Mostrele se vor trimite în ordinea înscrierii la Webinar

Descrierea evenimentului

Caria dentară este o boală multifactorială, dinamică, netransmisibilă, mediată de biofilmul bacterian oral și modulată de dietă, ce se manifestă prin pierderea netă de minerale din țesuturile dure dentare. Este determinată de factori biologici, comportamentali, psiho-sociali și de mediu. Leziunea carioasă este considerată ca fiind consecința și/sau reflectarea bolii carioase la nivelul suprafeței dentare; semnele leziunii carioase urmează un continuum, plecând de la prima modificare moleculară în cristalele de apatită și ajungând în final la apariția fenomenului de cavitație. Procesul (mecanismul) carios descrie din punct de vedere fiziopatologic apariția și evoluția bolii și leziunii carioase. La nivel de boală (individ), acest proces implică o schimbare a balanței între factorii protectivi și factorii patogeni, fiind favorizată demineralizarea structurilor dentare. La nivel de leziune (suprafață dentară), procesul carios este o secvență dinamică, reversibilă, asincronă și episodică a interacțiunilor biofilm/dinte care pot apare pe/în interiorul suprafeței dentare fiind dependentă de pH. Precizarea diagnosticului se face în urma raționamentului ce analizează și integrează informațiile culese în timpul managementului clinic pentru a determina prezența bolii. Diagnosticul diferențial se face cu uzurile cervicale necariogene (eroziunea, abrazia și abfracția) în care subiectiv apare hipersensibiliatea dentinară cu anumite caractere specifice ce o diferențiază de durerea apărută în leziunile carioase profunde. Managementul terapeutic al bolii carioase descrie acțiunile preventiv-terapeutice non-operative întreprinse cu scopul ca demineralizarea și biofilmul să poată fi controlate nu doar pe o suprafață specifică, ci la nivelul pacientului: resetarea strategică a pH-ului cavității orale. Managementul terapeutic al leziunii carioase înseamnă orice procedură neinvazivă, micro-invazivă sau operativ-restaurativă minim invazivă care se aplică unei leziuni detectabile clinic, cu scopul de a-i stopa progresia prin controlul biofilmului bacterian supraiacent, de a menține vitalitatea organului pulpo-dentinar și de a restaura funcția, forma și estetica dintelui afectat. A fost propus chiar un tipar de management al cariei 4D: Determinarea (riscul cariogen); Detectarea și evaluarea (leziunile carioase și activitatea lor); Decizia (un plan de tratament personalizat la nivel de pacient și de leziune); Ducerea la îndeplinire (executarea) a unor intervenții corecte, la momentul oportun, cu scopul de a menține starea de sănătate și integritatea țesuturilor dure dentare și stabilirea intervalelor dintre ședințele de monitorizare în funcție de riscul cariogen.

Lector

Prof. Dr. Sorin Andrian

Dr. Andrian Sorin a absolvit Facultatea de Stomatologie a IMF Iași în anul 1986 ca Sef de Promoție cu media 10. În anul 1991 devine medic specialist în Stomatologie Generală iar în 1999 este medic primar în aceeași specialitate. În anul 1999 obține titlul de Doctor în științe medicale domeniul Stomatologie generală. În anul 1990 a ocupat prin concurs funcția de asistent universitar la Disciplina de Odontologie și Parodontologie, iar în 2002 devine Profesor Universitar la Disciplina de Cariologie și Odontoterapie Restaurativă. În anul 2004 obține calitatea de Conducător de doctorat finalizând până acum 23 de Teze de Doctorat. A coordonat învătământul sub formă de Master în domeniul Odontoterapiei Restauratoare şi al Endodonţiei unde a îndrumat un număr de 10 Teze de Dizertaţie. A fost Seful Catedrei de Odontologie și Parodontologie, Prodecanul Facultății de Stomatologie, astăzi fiind Directorul Departamentului de Odontologie, Parodontologie și Proteze fixe al facultății. În ultimii 20 de ani a fost membru al Consiliului Profesoral și al Senatului universității. A publicat un număr de 62 de lucrări în reviste de specialitate cotate ISI din care 37 autor principal, 25 coautor, și 113 lucrări în reviste de specialitate indexate BDI din care 63 autor principal, 50 coautor. A publicat cărţi, capitole în edituri naţionale și internaționale: 5-autor unic, 1-prim autor, 6 capitole-prim autor, 10 capitole-coautor, ultimele 2 monografii fiind publicate în anii 2019 și 2021. A primit Medalia de argint și Medalia de aur la European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT, Iaşi, în anii 2019 și 2018. A primit „Special Diploma and Order Leonardo Da Vinci for outstanding merits and remarkables results in the field of dental medicine oferite de Romanian Inventors Forum, Iași, 28.11.2017”. Unul din cele mai îndrăgite aprecieri l-a constituit faptul că a fost numit Laureat al Galei ”Profesor Bologna”, titlu oferit de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din Romania, 2012. Este editor șef pe secțiunea Cariologie la revista Stoma Edu Journal și Editor Șef adjunct la revista International Journal of Medical Dentistry. Participant din partea României în calitate de expert la “Workshop on the Development of a European Curriculum for Cariology”, organizat de ORCA şi ADEE, Berlin, 2010. Din 1995 până în prezent desfășoară o activitate clinică neîntreruptă în sistem privat la Cabinetul propriu de Stomatologie. A fost preşedintele Comisiei de Disciplină al Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi între 2011-2015. Prietenii ar putea spune că este cel mai bun jucător de tenis printre pescari…..