Bezpieczeństwo stosowania preparatów zawierających fluor

Bezpieczeństwo stosowania preparatów zawierających fluor

dr n. med. Anna Turska – Szybka.

Opis wydarzenia

Jednym z głównych elementów zapobiegania chorobie próchnicowej jest stosowanie środków profilaktycznych zawierających związki fluoru. Skuteczność i bezpieczeństwo profilaktyki fluorkowej wymaga znajomości mechanizmu kariostatycznego działania fluoru oraz przestrzegania zasad stosowania środków profilaktycznych zawierających fluorki. Stosowanie fluoru, ze względu na jego wysoką cytotoksyczność i małą różnicę między dawką toksyczną i dawką leczniczą, wymaga bardzo rozważnego postępowania. Niezwykle ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących dawek stosowanych środków zawierających wysokie stężenie fluoru, właściwa technika ich aplikacji oraz unikanie w czasie okołozabiegowym stosowania innych środków fluorkowych. W wykładzie omówiona zostanie skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania środków profilaktycznych zawierających związki fluoru oraz zalecenia towarzystw naukowych w zakresie profilaktyki fluorkowej. Przedstawiony zostanie mechanizm przeciwpróchnicowego działania fluoru oraz zasady stosowania profilaktyki fluorkowej w zależności od wieku i poziomu ryzyka próchnicy. Poruszony zostanie związek stosowania prepartów fluorkowych z ryzkiem zachorowań np . na: choroby tarczy, nowotworów, chorób nerek czy nadciśnienia. Stosowanie profilaktyki fluorkowej zgodnie z zaleceniami, nie stanowi jakiekolwiek ryzyka dla pacjentów.