Nowe wytyczne profilaktyki fluorkowej (2019)

Nowe wytyczne profilaktyki fluorkowej (2019)

Opis wydarzenia

W kwietniu b.r. powstały najnowsze wytyczne dotyczące profilaktyki fluorkowej opracowane przez Panel Ekspertów z dziedziny stomatologii i pediatrii pod przewodnictwem Konsultant Krajowej Stomatologii Dziecięcej Prof. Olczak -Kowalczyk. Wspólnie opracowane zalecenia będą obowiązującymi zasadami dotyczącymi profilaktyki fluorkowej w Polsce. Rozpowszechniane nieprawdziwych informacji o szkodliwości profilaktyki fluorkowej oraz nowe badania naukowe dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności środków profilaktycznych zawierających fluorki były powodem do opracowania zaktualizowanych wytcyznych. W wykładzie przedstawione zostaną zaktualizowane zalecenia profilaktyki fluorkowej polskich ekspertów. Fluorkowe środki profilaktyczne jako jeden z filarów zapobiegania chorobie próchnicowej są rekomendowane przez ŚOZ i FDI. Organizacje te podkreślają ich skuteczność i bezpieczeństwo, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność monitorowania ekspozycji i ocenę efektywności działania. Zgodnie z zasadą indywidualnego doboru metod profilaktycznych, w oparciu o ocenę poziomu ryzyka próchnicy, wskazana jest intensyfikacja profilaktyki wraz ze wzrostem ryzyka choroby. W Polsce poziom korzystania dzieci z profilaktyki fluorkowej oraz poziom wiedzy rodziców odnośnie zasad jej stosowania jest niewystarczający. Dlatego zasadne jest przekazywanie zasad stosowania indywidualnej profilaktyki fluorkowej (domowej i profesjonalnej) u dzieci i młodzieży przy każdej okazji, zarówno wśród pacjentów dorosłych, jak i podczas wizyt z dziećmi.