Naar een optimaal Fluorideadvies

Webinars

On demand
Session

Naar een optimaal Fluorideadvies

Prof. dr. Luc Martens

🗓27 april 2021 20:00:00 GMT+02:00 📍Belgium

Naast een opfrissing van wat fluoride doet wanneer dit topicaal aangebracht wordt op gebitselementen, zal er bijzondere aandacht besteed worden aan lage en hoge concentraties alsook de chronische intoxicatie (i.e.fluorosis). Voor dagelijks gebruik is er een gericht fluorideadvies nodig. Voor Vlaanderen bestaat dat reeds sedert 1994 en nationaal sedert 2011. Dat nationale advies is gebaseerd op de adviezen van de European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) die een eerste update uitbracht in 2000.
Sedert die tijd werd er heel wat gepubliceerd en vond de EAPD het nodig zijn advies te optimaliseren in 2019. Binnen deze lezing zal het verschil toegelicht worden met de vorige adviezen. Het meest recente advies zal ook getoetst worden aan de verschillende beschikbare middelen op de markt en hun indicatie.

Indien de knop “Join Now” niet beschikbaar is, gelieve volgende link te gebruiken. Deze link is een back-up en vereist dat u zich opnieuw registreert.
Wij verontschuldigen ons voor het veroorzaakte ongemak:

https://colpal.zoom.us/webinar/register/WN_B2j9sF5bQ-evTalUzXFUcw