Karijes i Preosjetljivost zuba – da li dijagnostikujemo prekasno?

Webinars

On demand
Session

Karijes i Preosjetljivost zuba – da li dijagnostikujemo prekasno?

hrmk_MKsr_RS Prof. Dr. Dubravka Negovetic Vranic and Ass. Dr. Ana Vukovic

🗓19. studenoga 2020. 17:00:00 GMT+01:00 📍Croatia

Pozivamo Vas da nam se pridružite na webinaru koji će održati prof. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić sa Zavoda za dječju i preventivnu dentalnu medicinu, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, i Ass. Dr. Ana Vuković iz Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Tema webinara, “Karijes i preosjetljivost zuba – dijagnosticiramo li ih prekasno?” bavit će se izazovima karijesa i preosjetljivosti, što bismo trebali učiniti na vrijeme i što možete preporučiti svojim pacijentima kao prevenciju i rješenje ovog problema.

Karijes mliječnih i trajnih zuba globalni je javnozdravstveni problem koji utječe na kvalitetu života te može negativno utjecati na opće zdravstveno stanje. Nažalost, unatoč suvremenoj tehnologiji i tehnološkom razvoju suvremene stomatologije, istraživanja su bila neučinkovita u borbi protiv oralnih bolesti zbog činjenice da zdravstvena zaštita zuba nije dostupna u velikom dijelu Svijeta. Pitanje je, dijagnosticiramo li ga prekasno?

Preosjetljivost dentina danas je sve češći problem s kojim se kliničari susreću u svakodnevnom kliničkom radu. Istraživanja pokazuju da više od polovice svjetske populacije pati od preosjetljivosti dentina, uglavnom mlađih žena. Podaci iz literature pokazuju da se preosjetljivost dentina može pojaviti kao posljedica gubitka cakline, a recesija gingive smatra se najvažnijim etiološkim čimbenikom. Opet se postavlja pitanje, dijagnosticiramo li je prekasno?

Prvih 500 sudionika iz Srbije, Hrvatske i Makedonije dobit će paket s: 25 uzoraka paste za zube elmex Sensitive Professional 20 ml, 15 uzoraka paste za zube elmex Junior 12 ml, 1 pasta za zube elmex Sensitive Professional 75 ml, 1 pasta za zube elmex Caries Protection 75 ml, 10 edukativnih letaka za karijes, 10 edukativnih letaka za osjetljivost, 1 brošura elmex i 1 blokić za preporuku elmex.

 


 

Pozivamo vas da nam se pridružite na vebinaru koji će održati Prof. Dr. Dubravka Negovetić Vranić iz Zavoda za dječju i preventivnu dentalnu medicinu, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, i Ass. Dr. Ana Vuković iz Klinike za dečiju i
preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Tema vebinara „Karijes i preosetljivost zuba – da li dijagnostikujemo prekasno?“ baviće se izazovima karijesa i preosetljivosti i šta treba da radimo u dijagnozi na vreme kao i šta možete da preporučite svojim pacijentima kao prevenciju i rešenje ovog problema.

Karijes mlečnih i stalnih zuba predstavlja globalni javno zdravstveni problem koji utiče na kvalitet života i može uticati negativno i na opšte stanje zdravlja. Na žalost uprkos savremenoj tehnologiji i tehnološkom razvoju moderne stomatologije, istraživanja su pokazala neefikasnost u borbi protiv oralnih oboljenja, s obzirom na činjenicu da je stomatološka zdravstvena zaštita nedostupna u velikom delu sveta. Postavlja se pitanje, da li dijagnostikujemo prekasno?

Preosetljivost dentina je danas sve češći problem sa kojim se susreću kliničari u svakodnevnom kliničkom radu. Istraživanja pokazuju da preko polovine svetskog stanovništva pati od preosetljivosti dentina i to većinom žene mlađe životne dobi. Literaturni podaci pokazuju da preosetljivost dentina može da nastane kao posledica gubitka gleđi, a recesija gingive se smatra najvažnijim etiološkim faktorom. Postavlja se opet pitanje, da li dijagnostikujemo prekasno?

Prvih 500 učesnika iz Srbije, Hrvatske i Makedonije dobiće paket sa: 20 uzoraka elmex Sensitive Professional 20ml paste za zube, 1 elmex Sensitive Professional 75ml pastu za zube, 1 elmex Caries Protection 75ml pastu za zube, 10 edukativnih letaka za karijes, 10 edukativnih letaka za osetljivosti, 1 brošura elmex i 1 elmex blokić za preporučivanje.