elmex webinar
– Osetljivost zuba – kompleksni problem, jednostavna rešenja

Webinars

elmex webinar
– Osetljivost zuba – kompleksni problem, jednostavna rešenja

Doc. dr Miloš Beloica

🗓6. listopada 2022. 13:00:00 CEST 📍Croatia
🗓6. listopada 2022. 13:00:00 CEST 📍Serbia

Live
Session
Register

Bol je preterana reakcija na egzogeni stimulus (termički, taktilni, osmotski ili hemijski nadražaj). Javlja se kod preosetljivosti dentina koji nastaje kao posledica otkrivanja dentina usled gubitka gleđi i/ili eksponiranja gingivalne trećine korena zuba.

Karakteristike bola su da je oštar, kratkotrajan i prolazan a etiologija pokazuje da se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi. Odnos među polovima je takav da se kod žena javlja češće.

Prvih 500 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije dobiće paket sa: 20 uzoraka elmex Sensitive Professional 20ml paste za zube, 15 uzoraka paste za zube elmex Kids 12 ml, 1 elmex Anti-Caries Professional 75ml pastu za zube i printane materijale.

—————————————————————————————————-

Bol je preterana reakcija na egzogeni stimulus (termički, taktilni, osmotski ili hemijski nadražaj). Javlja se kod preosjetljivosti dentina koji nastaje kao posledica otkrivanja dentina usled gubitka cakline i/ili eksponiranja gingivalne trećine korijena zuba.

Karakteristike bola su da je oštar, kratkotrajan i prolazan a etiologija pokazuje da se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi. Odnos među polovima je takav da se kod žena javlja češće.

Prvih 500 sudionika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije primit će paket sa: 20 uzoraka paste za zube elmex Sensitive Professional 20 ml, 15 uzoraka paste za zube elmex Kids 12 ml, 1 pasta za zube elmex Anti-Caries Professional 75 ml i tiskani materijali.