elmex webinar
– Osetljivost zuba – kompleksni problem, jednostavna rešenja

Webinars

elmex webinar
– Osetljivost zuba – kompleksni problem, jednostavna rešenja

hrsr_RS Doc. dr Miloš Beloica

🗓6. listopada 2022. 13:00:00 CEST 📍Croatia
🗓6. listopada 2022. 13:00:00 CEST 📍Serbia

Bol je preterana reakcija na egzogeni stimulus (termički, taktilni, osmotski ili hemijski nadražaj). Javlja se kod preosetljivosti dentina koji nastaje kao posledica otkrivanja dentina usled gubitka gleđi i/ili eksponiranja gingivalne trećine korena zuba.

Karakteristike bola su da je oštar, kratkotrajan i prolazan a etiologija pokazuje da se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi. Odnos među polovima je takav da se kod žena javlja češće.

Prvih 500 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije dobiće paket sa: 20 uzoraka elmex Sensitive Professional 20ml paste za zube, 15 uzoraka paste za zube elmex Kids 12 ml, 1 elmex Anti-Caries Professional 75ml pastu za zube i printane materijale.

—————————————————————————————————-

Bol je preterana reakcija na egzogeni stimulus (termički, taktilni, osmotski ili hemijski nadražaj). Javlja se kod preosjetljivosti dentina koji nastaje kao posledica otkrivanja dentina usled gubitka cakline i/ili eksponiranja gingivalne trećine korijena zuba.

Karakteristike bola su da je oštar, kratkotrajan i prolazan a etiologija pokazuje da se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi. Odnos među polovima je takav da se kod žena javlja češće.

Prvih 500 sudionika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije primit će paket sa: 20 uzoraka paste za zube elmex Sensitive Professional 20 ml, 15 uzoraka paste za zube elmex Kids 12 ml, 1 pasta za zube elmex Anti-Caries Professional 75 ml i tiskani materijali.