Iäkkäiden puhdas suu yhteinen asiamme 4

Webinars

On demand
Session

Iäkkäiden puhdas suu yhteinen asiamme 4

fi Kaija Komulainen, D.D.S, PhD Gerodontology, Researcher, lecturer Kuopio UNI, Apollonia
Speaking turn: Päivi Väisänen, Professional Liaison Manager

🗓28. lokakuuta 2020 15.00.00 UTC+2.00 📍Finland

– Webinaari on osa ”Alliance for a Cavity- Free Future” järjestön – 2020 toteutuvaa kampanjaa Suomessa.

Allianssin tavoitteena on maailmanlaajuisesti, tunnettujen hammaslääketieteen asiantuntijoiden johdolla, estää hampaiden reikiintymistä. Hammaskaries eli hampaiden reikiintyminen on krooninen sairaus, joka kumuloituu ikääntyessä liittyen läheisesti yleisterveydellisiin sekä toimintakyvyssä esiintyviin ongelmiin. Suomessa hammaskaries on yleisintä yli 75-vuotiaiden keskuudessa. Sekä kotona ja hoivapalveluissa asuvien iäkkäiden suun puhdistuksessa on vielä paljon opittavaa ja parannettavaa.

Ikäihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja iäkkäillä on myös enemmän omia hampaita kuin koskaan aikaisemmin. Ikäihmisten hampaiden reikiintymisen riskitekijät, huono suuhygienia, ongelmat ruokavaliossa ja alentunut syljeneritys tulisi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Riskitekijöiden minimoiminen on ensisijaisen tärkeää. Iäkkään hyvää hoitoa tukevassa suun terveyttä edistävään hoitotyöhön mukaan kaikkia ikäihmisten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Suuhygienian ja suun terveyden ylläpito on sitä haastavampaa, mitä enemmän ikäihmisillä on terveys- ja toimintakykyongelmia. Kun ikäihminen tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisiin toimintoihin, esimerkiksi ruokailuun tai päivittäisen yleisen hygienian toteuttamiseen, apua tarvitaan myös suun puhdistamiseen.

Me suun terveydenhuollon ammattilaiset haluamme toimia yhteistyössä vanhuspalveluiden henkilöstön kanssa ja lisätä tietoa suun sairauksien riskitekijöistä. Opastamme ja autamme kädestä pitäen päivittäisten tutkitusti tehokkaiden suun hoidon rutiinien luomisessa vahvaan osaamiseen ja kokemukseen perustuen.

Video is coming soon

Webinar recording will be uploaded in this page within 72 hours after Webinar is concluded.