Využitie arginínu u pacienta s vysokým rizikom zubného kazu

Webinars

Využitie arginínu u pacienta s vysokým rizikom zubného kazu

cs_CZsk_SK MUDr. Tatiana Klamárova, PhD.

🗓24. listopadu 2022 19:00:00 GMT+1:00 📍Czech Republic
🗓24. listopadu 2022 19:00:00 GMT+1:00 📍Slovakia

Zubný kaz je najčastejšie orálne ochorenie. Postihuje 60 – 90% detí a väčšinu dospelých. FDI zubný kaz klasifikuje ako „nenákazlivé“ a „správaním ovplyvniteľné“ ochorenie, pričom zdôrazňuje aspekt správania sa pri vzniku a rozvoji ochorenia. V súčasnosti sa do popredia dostáva filozofia tzv. medicínskeho modelu ošetrenia kariologického pacienta. Podľa tohto modelu je možné zabezpečiť prevenciu vzniku ochorenia, ak už ochorenie vzniklo zastaviť a eliminovať ho a zvrátiť poškodenie tkanív.

V prípade ochorenia, ako je zubný kaz, je takmer nemožné odlíšiť prevenciu od liečby. Zubný kaz je ochorenie súvisiace s dysbiózou orálneho mikrobiómu. Bohatý, rozmanitý a vyvážený orálny mikrobióm, ktorý je v symbióze s hostiteľom je spájaný s orálnym zdravím. Neustály environmentálny stres môže spôsobiť dysbiotickú zmenu vyúsťujúcu do vzniku zubného kazu, parodontiídy alebo kandidózy. Vzhľadom na rizikovosť kariologického pacienta je okrem redukcie príjmu cukru a pravidelného vykonávania ústnej hygieny odporúčaná aj chemická liečba. So zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou vzniku zubného kazu sa zintenzívňuje aj liečba. Účinok fluoridov je možné posilniť používaním kalcium-fosfátových prípravkov. Antimikrobiálna liečba je indikovaná u pacientov s vysokou pravdepodobnosťou zubného kazu. Okrem bežne používaných antimikrobiálnych prostriedkov môžeme použiť aj pre-, probiotiká. Arginín nachádzajúci sa v niektorých zubných pastách spĺňa kritériá orálneho prebiotika. Je selektívne utilizovaný orálnou mikrobiotou a výsledkom sú zdravotné benefity v podobe inhibičného účinku na kariézny proces, čo bolo dokázané vo viacerých štúdiách.

Cieľom liečby kariologického pacienta je pomocou neinvazívnej terapie stabilizovať orálny mikrobióm, výsledkom čoho by malo byť zvrátenie iniciálnych kariéznych lézii, minimálne však zastavenie ich progresie.