Efektívne vyšetrenie parodontu pre potrebu stanovenia liečebného plánu a recallu

Webinars

On demand
Session

Efektívne vyšetrenie parodontu pre potrebu stanovenia liečebného plánu a recallu

cs_CZsk_SK Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

🗓23. února 2022 18:00:00 GMT+1:00 📍Czech Republic

Ako súvisia ochorenia parodontu s celkovým zdravotným stavom pacienta a ako efektívne vykonať vyšetrenie parodontu pre potrebu stanovenia liečebného plánu a recallu? Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. Vás vo webinári prevedie jednotlivými krokmi, ako je základné vyšetrenie parodontu, vyšetrenie rizikových faktorov, stanovenie plánu prevencie a liečby, hodnotenie stavu v re-evalvácií a predstaví podmienky na zaradenie pacienta do systému kontrol – recall systém.

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. je na Slovensku odborníčkou v oblasti parodontológie, zakladateľkou študijného odboru dentálna hygiena a spoluzakladateľkou tohto odboru v ČR. Ako členka česko-slovensko švajčiarskej medicínskej spoločnosti, predsedkyňa SDHS pri SLS a prezidentka Slovenskej parodontologickej spoločnosti aktívne prednáša na kongresoch doma aj v zahraničí. Je autorkou mnohých publikácií a venuje sa výskumnej činnosti v oblasti molekulárnej biológie, genetiky a imunológie v súvislosti medzi ochoreniami parodontu a celkovým zdravotným stavom človeka.