Uticaj dojenja na nastanak karijesa ranog detinjstva – razbijanje mitova

Webinars

On demand
Session

Uticaj dojenja na nastanak karijesa ranog detinjstva – razbijanje mitova

bs_BAhrsr_RS Doc. dr Ana Vuković

🗓27. novembar 2023. 13:00:00 GMT+01:00 📍Serbia/Croatia

Karijes ranog detinjstva predstavlja hronično nezarazno oboljenje koje se manifestuje pojavom karijesnih lezija u vidu belih mrlja ili kaviteta na mlečnim zubima kod dece uzrasta do 71 meseca. Iako se ranije smatralo da kariogeni mikroorganizmi imaju najznačajniju ulogu u nastanku lošeg oralnog zdravlja dece, savremena etiološka i epidemioloka istraživanja su potvrdila da je etiologija karijesa mnogo kompleksnija i da obuhvata čitav niz faktora koji se mogu podeliti na više nivoa – nivo države, zajednice i pojedinaca.

Dojenje predstavlja najzdraviji vid ishrane odojčeta i malog deteta i jednu od najbitnijih aktivnosti u najranijem periodu detinjstva koje utiče ne samo na zdravlje, rast i razvoj stomatognatog sistema već i na opšte zdravstveno stanje i psihološki razvoj deteta. Ipak i dalje postoji negativan stav stomatologa, posebno prema dojenju na zahtev koje se preporučuje od strane pedijatara i Svetske zdravstvene organizacije, što dovodi do toga da se majkama daju nejasne informacije.

Kroz ovaj vebinar, analiziraće se kritički stavovi stomatologa i pedijatara kako bi se utvrdio koncenzus, i kako bi se davali uniformni saveti sa ciljem unapređenja opšteg i oralnog zdravlja.

Webinar je akreditovan za stomatologe iz Srbije sa 5 bodova.

Da bi dobili bodove, potrebno je da se registrujete, priključite i odslušate webinar, a onda ćete na email dobiti link sa testom koji treba da rešite.

—————————————————————————————————-

Karijes ranog djetinjstva predstavlja kroničnu, nezaraznu bolest koja se manifestira pojavom bijelih mrlja ili kavitacija na zubima djece do 71. mjeseca starosti. Iako se ranije smatralo da kariogeni mikroorganizmi imaju najznačajniju ulogu u nastanku bolesti, suvremena etiološka i epidemiološka istraživanja su potvrdila da je etiologija karijesa mnogo kompleksnija, i da obuhvaća niz faktora koji se mogu podijeliti na više razina – razina države, zajednice i pojedinca.

Dojenje predstavlja najzdraviji tip ishrane dojenčadi i male djece i jednu od najbitnijih aktivnosti u najranijem razdoblju djetinjstva, koja utječe i na opće zdravstveno stanje i psihološki razvoj djeteta. Ipak i dalje postoji negativan stav stomatologa, posebno prema dojenju, posebno prema dojenju na zahtjev koje preporučuju pedijatri i  Svjetska zdravstvena organizacija, što dovodi do toga da se majkama daju nejasne informacije.

Kroz ovaj webinar, analizirat će se kritički stavovi stomatologa i pedijatara kako bi se urvrdio konsenzus, i kaka bi se davali uniformni savjeti sa ciljem unaprijeđenja općeg i oralnog zdravlja.

Webinar je besplatan i bodovan od strane HKDM-a s 3 boda, za doktore dentalne medicine.