Siła Emocji w Komunikacji z pacjentem

Siła Emocji w Komunikacji z pacjentem

Justyna Kiper

Wykład  wygłoszony podczas 7 edycji szkoleń dla higienistek i asystentek “W świetle współczesnych wyzwań” 29.09.2020).

Efektywna współpraca z pacjentem wymaga częstych aktualizacji narzędzi komunikacyjnych. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego poprowadzimy aktualizację Twojego systemu działania w stresie i próby przywrócenia równowagi emocjonalnej – bo właśnie to jest klucz do efektywnej komunikacji.

Opis wydarzenia

Wykład  wygłoszony podczas 7 edycji szkoleń dla higienistek i asystentek “W świetle współczesnych wyzwań” 29.09.2020).

Świat ciągle zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami, a ludzie zaskakują się wzajemnie  tym, w jaki sposób reagują na zaistniałe zmiany. Sposobów komunikacji jest wiele, dlatego też ludzkie reakcje są nieraz trudne do przewidzenia.  Komunikacja, to również współpraca, która często wymaga użycia innych narzędzi, niż te stosowane do tej pory. Efektywna współpraca z pacjentem wymaga częstych aktualizacji narzędzi komunikacyjnych. A czy Ty aktualizujesz swoje osobiste techniki współpracy z pacjentami?

Zapraszam na spotkanie, podczas którego poprowadzimy aktualizację Twojego systemu działania w stresie i próby przywrócenia równowagi emocjonalnej – bo właśnie to jest klucz do efektywnej komunikacji.