Jakie zabiegi możemy zaoferować pacjentce w ciąży, czyli bezpieczna profilaktyka

Jakie zabiegi możemy zaoferować pacjentce w ciąży, czyli bezpieczna profilaktyka

Lek. dent. Angelika Kobylińska

Wykład  wygłoszony podczas 7 edycji szkoleń dla higienistek i asystentek “W świetle współczesnych wyzwań” 29.09.2020).

Wykład zachęca higienistki stomatologiczne  do podejmowania działań profilaktycznych i leczniczych bez obaw o bezpieczeństwo pacjentek w ciąży.

Opis wydarzenia

Wykład  wygłoszony podczas 7 edycji szkoleń dla higienistek i asystentek “W świetle współczesnych wyzwań” 29.09.2020).

Zdrowie jamy ustnej kobiety decyduje o jakości jej życia, zdrowia ogólnego i przyszłości jej dzieci. Wiedza kobiet w Polsce dotycząca znaczenia ich zdrowia jamy ustnej i korzystanie przez nie z opieki stomatologicznej są niewystarczające. Dlatego ważne jest by zachęcić je do podejmowania działań profilaktycznych i leczniczych bez obaw o ich bezpieczeństwo.

Zadaniem higienistki stomatologicznej jest edukacja pacjentek w wieku rozrodczym i motywacja do dbałości o zdrowie jamy ustnej. Kobiety bardziej świadome prozdrowotnie, przekonane o bezpieczeństwie profilaktyki chorób jamy ustnej w ciąży to wspólny cel zespołu lekarz dentysta-higienistka stomatologiczna