Rola diety w patomechanizmie powstawania ubytków erozyjnych

Rola diety w patomechanizmie powstawania ubytków erozyjnych

dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias

Opis wydarzenia

Wiele czynników może wpływać destrukcyjnie na zmineralizowane tkanki zęba. Pacjenci narażeni są na powstawanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia wskutek spożywania leków, odżywek, zachowań higienicznych oraz niekorzystnych nawyków dietetycznych. Podczas wykładu zostanie szczegółowo omówiony wpływ diety jako czynników biologicznych, chemicznych i behawioralnych na powstawanie ubytków erozyjnych. Dodatkowo zdrowy styl życia może paradoksalnie prowadzić do problemów zdrowotnych jamy ustnej. Taki styl życia to nie tylko dieta, ale i regularne ćwiczenia fizyczne. Słuchaczom przybliżony zostanie zatem wpływ zdrowego stylu życia, w tym wegetarianizmu oraz rodzaju uprawianego sportu na powstawanie ubytków erozyjnych o złożonej etiopatogenezie. Ponadto zostanie omówione działanie różnorodnych pokarmów spożywanych w naszej szerokości geograficznej, jak również złożoność zagadnienia potencjału erozyjnego na twarde tkanki zębów. W konkluzji wykładu znajdą się wyniki badań napojów izotonicznych na szkliwo coraz częściej stosowanych przez pacjentów jako uzupełniających dietę.

dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias
Absolwentka AM w Łodzi. Od 1997 do 2013 r. zatrudniona na etacie asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi. W tym czasie opublikowała 11 prac pełnotekstowych, w tym 7 oryginalnych i 4 przeglądowe, w recenzowanych czasopismach naukowych. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę pt:” Wpływ materiałów do wypełnień uwalniających fluor na skład płytki nazębnej. Badania in vivo.” W 2010 r. otrzymała Nagrodę Rektora Za Osiągnięcia Dydaktyczne za współautorstwo w podręczniku pt.: ”Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne” pod red. prof. zw. dr hab. n. med. D. Piątowskiej z 2009 r.

W 2001 r. uzyskała z wyróżnieniem I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej, a w 2008 r. zdobyła specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz członkiem Komisji Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Nieustannie stara się poszerzać swoją wiedzę stomatologiczną uczestnicząc w kongresach międzynarodowych oraz kursach doszkalających z zakresu endodoncji, stomatologii estetycznej i implantologii.