Erozyjna utrata zmineralizowanych tkanek zęba

Erozyjna utrata zmineralizowanych tkanek zęba

prof. dr hab. Anna Surdacka

Opis wydarzenia

Erozja to przewlekła, patologiczna i nieodwracalna utrata tkanek twardych zęba powstająca w wyniku działania kwasów, bez udziału bakterii. Etiologia erozji jest bardzo złożona: źródłem kwasów mogą być czynniki endogenne związane z zespołami chorobowymi lub czynniki egzogenne, których głównym źródłem jest dieta. Klinicznym objawem erozji jest utrata prawidłowego zabarwienia tkanek, zwiększona przezierność szkliwa, prześwitująca warstwa zębiny, cienkie, a nawet łamiące się brzegi sieczne oraz zmiany w budowie anatomicznej zębów, jak np. zaokrąglenie guzków. W wyniku erozji mogą powstawać problemy funkcjonalne, estetyczne i wywołujące nadwrażliwość zębów na bodźce termiczne, chemiczne i mechaniczne. Wykład przybliży także czynniki modyfikujące nasilenie erozji jak również pozwoli zrozumieć chemiczny proces powstawania erozji. Przedstawione zostaną także główne zalecenia Europejskiej Federacji Stomatologicznej związane z diagnostyką i postępowaniem leczniczo-profilaktycznym w przypadku erozji.

prof. dr hab. Anna Surdacka
Kierownik Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach: 2008 – 2013 prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; 2003 -2008 sekretarz czasopisma Dental Forum, 2004 – 2012 Pełnomocnik d/s Kształcenia w specjalności Higiena Dentystyczna, 2006 – 2019 konsultant dla województwa wielkopolskiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, 2012 – 2019 Prodziekan ds Stomatologii na Wydziale Lekarskim II UMP. W swoim dorobku posiada ponad 350 opublikowanych prac i doniesień konferencyjnych. Tematyka publikacji związana jest z profilaktyką i leczeniem próchnicy zębów, diagnostyką wczesnych stadiów próchnicy, zmianami patologicznymi w jamie ustnej obserwowanymi w przebiegu chorób ogólnoustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem roli śliny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej.