Powikłania leczenia ortodontycznego okiem periodontologa

Powikłania leczenia ortodontycznego okiem periodontologa

dr hab. n. med. Magdalena Sulewska

Wykład dotyczy możliwych powikłań w trakcie i po leczeniu ortodontycznym (etiologia, rodzaje powikłań) oraz jak można im skutecznie zapobiegać.

Punkty edukacyjne: 1

Czas trwania: 1

Po zakończeniu tego webinaru:

Poznasz etiologię oraz możliwe powikłania w trakcie i po leczeniu ortodontycznym

Dowiesz się jak można zapobiegać powikłaniom leczenia ortodontycznego oraz czy można uniknąć lub zminimalizować ich występowanie?

Dowiesz się jaka jest rola periodontologa we wspomaganiu leczenia ortodontycznego

Dowiesz się jak powinno wyglądać leczenie periodontologicznych powikłań (skutków) leczenia ortodontycznego.

Prowadzący

dr hab. n. med. Magdalena Sulewska

W 2007 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. W 2008 roku rozpoczęła Dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB. Od 2008 roku pracownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, obecnie pełni w nim funkcję adiunkta. W latach 2009-2012 pełniła funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK. W latach 2009-2014 była prezesem „Fundacji Nadzieja i Szansa” działającej na rzecz dzieci specjalnej troski, w tym również z zespołem Downa, co zaowocowało realizacją tez pracy doktorskiej. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Stan jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa, a aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Cztery lata później, w 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą m.in.: w Niemczech, Włoszech, Francji i UK. Jest członkiem zespołów badawczych prowadzących liczne projekty naukowe oraz autor kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku 2017 i 2018. W 2020 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego,  European Federation of Periodontology,  Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz International Team for Implantology.