Nadwrażliwość – rzeczywistość kliniczna vs rozwiązania likwidujące problem.

Nadwrażliwość – rzeczywistość kliniczna vs rozwiązania likwidujące problem.

dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias

Podczas wykładu  będą zaproponowane  protokoły postępowania z nadwrażliwością zębów dedykowane lekarzom praktykom oraz zalecane ich pacjentom z naciskiem na korzyści terapeutyczne ultra zachowawczego podejścia.

Punkty edukacyjne: 1

Czas trwania: 1h

Po zakończeniu tego webinaru:

Dowiesz się  jak z sukcesem przeprowadzić leczenie nadwrażliwości zębiny

Dowiesz się jakie są cele i wyznaczniki skutecznej terapii nadwrażliwości.

Poznasz aktualne protokoły postępowania z nadwrażliwością

Dowiesz się jak poprawnie przeprowadzić diagnostykę tej jednostki chorobowej

Opis wydarzenia

Nadwrażliwość zębów to wieloprzyczynowa ostra reakcja kompleksu miazgowo – zębinowego manifestująca się bólem, który potrafi niezmiernie utrudnić codzienną egzystencję pacjentów. Choć przyczynowe patologie twardych tkanek zębów rozwijają się zazwyczaj stopniowo i powoli, sama nadwrażliwość pojawia się nagle i często przy niepowtarzających się bodźcach zewnętrznych. Podczas webinarium zostaną w sposób uporządkowany przedstawione i omówione przyczyny nadwrażliwości z przykładami klinicznej rzeczywistości prelegentki/autorki. Ponadto będą zaproponowane ścieżki/ protokoły postępowania z nadwrażliwością zębów dedykowane lekarzom praktykom oraz zalecane ich pacjentom z naciskiem na korzyści terapeutyczne ultra zachowawczego podejścia.

Prowadzący

dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1997 do 2013 r. zatrudniona na etacie asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym czasie opublikowała 11 prac pełnotekstowych, w tym 7 oryginalnych i 4 przeglądowe, w recenzowanych czasopismach naukowych. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę pt:” Wpływ materiałów do wypełnień uwalniających fluor na skład płytki nazębnej. Badania in vivo.” W 2010 r. otrzymała Nagrodę Rektora Za Osiągnięcia Dydaktyczne za współautorstwo w podręczniku pt.: ”Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne” pod red. prof. zw. dr hab. n. med. D. Piątowskiej z 2009 r.

W 2001 r. uzyskała z wyróżnieniem I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej, a w 2008 r. zdobyła specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz członkiem Komisji Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Nieustannie stara się poszerzać swoją wiedzę stomatologiczną uczestnicząc w kongresach międzynarodowych oraz kursach doszkalających z zakresu endodoncji, stomatologii estetycznej i implantologii.