Nadwrażliwość zębiny z szerokiej perspektywy – diagnostyka i leczenie. CASE STUDY

Nadwrażliwość zębiny z szerokiej perspektywy – diagnostyka i leczenie. CASE STUDY

dr hab. n. med. Agata Żółtowska

Wykład przedstawi nadwrażliwość z szerokiej perspektywy objawu, a tym samym ułatwi zaplanowanie kompleksowego leczenia obejmującego pierwotną przyczynę.

Webinar odbywa się na platformie ZOOM, po naciśnięciu przycisku zostanie Pan/Pani przeniesiona na platformę ZOOM.

ABY DOŁĄCZYĆ DO WEBINARU W DNIU 08.06.2022 NALEŻY NAJPIERW ZALOGOWAĆ SIĘ DO COLGATE TALKS, A NASTĘPNIE PRZYCISNĄĆ PRZYCISK PONIŻEJ:

Czas trwania: 1 godzina

Po zakończeniu tego webinaru:

Poznasz zasady diagnostyki różnicowej nadwrażliwości

Dowiesz się więcej o najnowszych sposobach leczenia nadwrażliwości w gabinecie i schematach profilaktycznych

Opis wydarzenia

Wzmożona wrażliwość zębiny to częsta dolegliwość, z jaką borykają się pacjenci stomatologiczni. Podczas webinaru przedstawione zostaną: przyczyny powstawania, diagnostyka oraz metody leczenia zwiększonej wrażliwości zębiny. Wykład przedstawi nadwrażliwość z szerokiej perspektywy objawu, a tym samym ułatwi zaplanowanie kompleksowego leczenia obejmującego pierwotną przyczynę, której wyeliminowanie jest jedynym gwarantem długoterminowego sukcesu. W wykładzie omówione zostaną też metody profilaktyki tego schorzenia zarówno domowe, jak i profesjonalne.

Program:

  1. Definicja, diagnostyka i etiologia powstawania nadwrażliwości zębiny.
  2. Kryteria diagnostyczne oraz algorytm postępowania w różnych sytuacjach klinicznych
  3. Ocena kliniczna skuteczności leczenia nadwrażliwości zębiny.
  4. Postępowanie profilaktyczno-lecznicze u pacjentów – zabiegi domowe i profesjonalne.

 

Webinar jest bezpłatny.

Prowadzący

dr hab. n. med. Agata Żółtowska

Ukończyła Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Po studiach rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AMG. Posiada specjalizację I° ze stomatologii ogólnej oraz tytuł specjalisty II° z zakresu stomatologii zachowawczej. W 2004 roku obroniła rozprawę doktorską, a w 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nadała jej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami kierunku lekarsko – dentystycznego oraz kursy dla lekarzy podnoszących swoje kwalifikacje. Uczestniczy w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym dotyczących wielu dziedzin stomatologii. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polsko- i anglojęzycznych. Prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.