Dziecko w gabinecie stomatologicznym – aspekty prawne

Dziecko w gabinecie stomatologicznym – aspekty prawne

Opis wydarzenia

Tematem wykładu „Dziecko w gabinecie stomatologicznym – aspekty prawne” będą prawa dziecka i rodzica oraz związane z nimi obowiązki stomatologa. Omówione zostaną podstawowe zasady prawne związane z leczeniem dzieci do lat 16, uprawnienia małoletnich, którzy ukończyli 16 lat i związane z tymi uprawnieniami obowiązki stomatologa. Poruszony zostanie również temat zgody na leczenie ze szczególnym uwzględnieniem roli dziecka i rodzica w procesie udzielania zgody. W trakcie wykładu porozmawiamy również o tajemnicy zawodowej stomatologa leczącego dziecko, o prawie do odmowy leczenia dziecka, prawie do informacji na temat leczenia dziecka oraz o dostępie do dokumentacji medycznej dziecka. Udzielone zostaną również odpowiedzi na pytania, które zostaną zadane on-line.