Zwiększona nadwrażliwość zębiny u pacjentów z chorobą przyzębia

Zwiększona nadwrażliwość zębiny u pacjentów z chorobą przyzębia

Film już wkrótce

dr hab. n. med. Magdalena Sulewska

Wykład podkreśla powszechność problemu i jego nieodzowny związek z zapaleniem przyzębia. Uwzględnia rolę procedur periodontologicznych w patogenezie nadwrażliwości. Zwraca uwagę na istotę profilaktyki w powstawaniu tej niedogodności.

ABY DOŁĄCZYĆ DO WEBINARU W DNIU 01.12.2021 NALEŻY NAJPIERW ZALOGOWAĆ SIĘ DO COLGATE TALKS, A NASTĘPNIE PRZYCISNĄĆ PRZYCISK PONIŻEJ: (Webinar odbywa się na platformie ZOOM, po naciśnięciu przycisku zostanie Pan/Pani przeniesiona na platformę ZOOM)

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.

Punkty edukacyjne: 1

Czas trwania: 1 godzina

Darmowe próbki

Po zakończeniu tego webinaru:

otrzymasz pakiet darmowych próbek dla pacjentów

  • 25 szt. próbek pasty elmex® Sensitive Professional 20ml
  • 1 szt. pasty  elmex® Sensitive Professional 75ml

Pakiet dostępny dla pierwszego 1000 zarejestrowanych uczestników webinaru

dowiesz się, w jaki sposób biofilm bakteryjny wywołuje stany zapalne

poznasz związek pomiędzy procedurami periodontologicznym a nadwrażliwością

Opis wydarzenia

Zwiększona wrażliwość zębiny to stosunkowo częsty problem, którego doświadczają pacjenci z chorobami przyzębia. Zapalenie przyzębia jest schorzeniem o podłożu wieloczynnikowym, wywoływanym obecnością biofilmu bakteryjnego, który inicjuje komórki immunologicznie kompetentne do wydzielania mediatorów zapalnych takich jak IL-1, PGE2, MMP (1).

Bardzo często zwiększona wrażliwość zębiny występuje u pacjentów ze schorzeniami periodontologicznymi wynikającymi z recesji dziąseł, chorób przyzębia przebiegających z utratą przyczepu łącznotkankowego> 3 mm, a także po zastosowaniu leczenia periodontologicznego, zarówno po zabiegu usuwania złogów kamienia nazębnego naddziąsłowego i poddziąsłowego oraz polishingu, jak i po zabiegach chirurgicznych, podczas których może dojść do usunięcia warstwy cementu z powierzchni korzenia (2).

Wykład podkreśla powszechność problemu i jego nieodzowny związek z zapaleniem przyzębia. Uwzględnia rolę procedur periodontologicznych w patogenezie nadwrażliwości. Zwraca uwagę na istotę profilaktyki w powstawaniu tej niedogodności.


Program:

1. Definicja, diagnostyka i etiologia powstawania nadwrażliwości zębiny.
Rola procedur periodontologicznych w etiopatogenezie nadwrażliwości.
2. Metody leczenia nadwrażliwości zębiny ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów periodontologicznych.
3. Ocena kliniczna skuteczności leczenia nadwrażliwości zębiny.
4. Profilaktyka nadwrażliwości zębiny; zabiegi domowe i profesjonalne.


Piśmiennictwo

1. Schluger S et al.: Diseases of the periodontium. In: Periodontal disease. Philadelphia: Lea & Febiger 1990; 53-71
2. Addy M: Etiology and clinical implications of dentine hypersensitivity. Dent Clin North Am 1990; 34: 503-514.

Prowadzący

dr hab. n. med. Magdalena Sulewska

staż pracy w dydaktyce – od 2008 r.

specjalista w dziedzinie periodontologii – od 2016

W 2007 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. W 2008 roku rozpoczęła Dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB. Od 2008 roku pracownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, obecnie pełni w nim funkcję adiunkta. W latach 2009-2012 pełniła funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK. W latach 2009-2014 była prezesem „Fundacji Nadzieja i Szansa” działającej na rzecz dzieci specjalnej troski, w tym również z zespołem Downa, co zaowocowało realizacją tez pracy doktorskiej. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Stan jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa, a aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Cztery lata później, w 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą m.in.: w Niemczech, Włoszech, Francji i UK. Jest członkiem zespołów badawczych prowadzących liczne projekty naukowe oraz autor kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku 2017 i 2018. W 2020 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego,  European Federation of Periodontology,  Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz International Team for Implantology.

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.