Współczesne podejście do leczenia próchnicy zębów u dzieci

Współczesne podejście do leczenia próchnicy zębów u dzieci

Dr Emil Korporowicz - konsultacja merytoryczna dr A. Turska-Szybka

Opis wydarzenia

Współczesne podejście do leczenia choroby próchnicowej opiera się na zasadach stomatologii minimalnie interwencyjnej i minimalnie inwazyjnej.

Czy znasz te pojęcia i wiesz, jak je wdrożyć we własnej praktyce?

Opracowanie i wypełnienie ubytków nie jest jedyną metodą walki z próchnicą.

Podczas wykładu poznasz nie tylko zasady oszczędnego opracowania tkanek, ale także sposoby leczenia nieinwazyjnego i minimalnie inwazyjnego, rekomendowane we współczesnej stomatologii.