Skuteczne prowadzenie pacjenta periodontologicznego – omówienie przebiegu leczenia wizyta po wizycie

Skuteczne prowadzenie pacjenta periodontologicznego – omówienie przebiegu leczenia wizyta po wizycie

Opis wydarzenia

Podczas wykładu przedstawiona będzie aktualna wiedza na temat przebiegu niechirurgicznego leczenia zapaleń dziąseł i przyzębia. W szczególności zwrócimy uwagę na rodzaj zabiegów niechirurgicznych z prezentacją nowych protokołów. Omówione zostanie wykorzystanie instrumentów ręcznych i ultradźwięków, a także zostaną przedstawione wskazania do ich zastosowania. Celem wykładu jest także ocena i omówienie skuteczności terapii wspomagających skojarzonych z niechirurgicznym leczeniem przyzębia u pacjentów z zapaleniem przyzębia w I-III stopniu zaawansowania: dokonamy przeglądu zaleceń dotyczących zapalenia przyzębia w stadiach I-III, w aspekcie mechanicznej i chemicznej kontroli płytki nazębnej.

dr n. med. Agata Dudzik

Lekarz dentysta, specjalista periodontologii.

W 2010r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Wykładowca akademicki, pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku ukończyła kurs „Odour Judge Training” w University of The West England, absolwentka studiów podyplomowych „Badania Kliniczne – metodologia, organizacja, zarządzanie” (Uniwersytet Jagielloński 2015r.) oraz „Medycyna estetyczna dla lekarzy” (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2019r.).

W swojej pracy interesuje się szczególnie zagadnieniami związanymi z halitozą, jej przyczynami i sposobami leczenia oraz wpływem halitozy na jakość życia pacjentów. Tematyce tej poświęcona była jej rozprawa doktorska.

Satysfakcję sprawia jej prowadzenie zajęć ze studentami, przekazywanie im wiedzy merytorycznej i nauczanie ich umiejętności praktycznych.