Ryzyko próchnicy u dzieci. Jak je ocenić i jak obniżyć?

Ryzyko próchnicy u dzieci. Jak je ocenić i jak obniżyć?

Dr Angelika Kobylińska, od 2011 r. wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM

Opis wydarzenia

Współczesne postępowanie stomatologiczne w chorobie próchnicowej wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta, tj. doboru metod profilaktycznych i leczniczych zgodnie z rozpoznanymi w danym przypadku potrzebami i poziomem ryzyka próchnicy. W wykładzie zostaną przedstawione systemy oceny ryzyka próchnicy, które ułatwiają lekarzom praktykom nie tylko jednoczesną ocenę poziomu zagrożenia tą chorobą, diagnostykę jej przyczyn i opracowanie indywidualnego planu profilaktyczno-leczniczego, ale także umożliwiają zobrazowanie przyczyn próchnicy, ich dokumentowanie oraz uświadomienie pacjentowi lub jego opiekunom współodpowiedzialności za skuteczność planowanych działań. Ważną rolą systemów oceny ryzyka próchnicy jest edukacja pacjenta i jego motywacja do wprowadzania w życie zaleceń lekarskich oraz możliwość monitorowania ich realizacji i skuteczności.

Podstawowym celem postępowania stomatologicznego jest obniżenie poziomu ryzyka próchnicy, tj. przywrócenie i utrzymanie równowagi między czynnikami sprzyjającymi demineralizacji a ochronnymi – umożliwiającymi remineralizację stale pojawiających się odwapnień szkliwa.

Przyczynami demineralizacji nie jest wyłącznie ekspozycja na cukier lub zaniedbania w zakresie higieny jamy ustnej, dlatego niezbędna jest znajomość metod i środków wpływających na różne czynniki uznane za istotne w etiologii choroby próchnicowej, np. zmniejszające podatność tkanek zębów na działanie kwasów bakteryjnych, zwiększające potencjał remineralizacyjny śliny i jej zdolności do zobojętniania kwasów lub skutecznie zmniejszające liczebność bakterii próchnicotwórczych.