Nadwrażliwość – utrwalaj wiedzę, nie błędy.
Diagnosis per exclusionem

Nadwrażliwość – utrwalaj wiedzę, nie błędy.
Diagnosis per exclusionem

dr n. med. Małgorzata Płuciennik - Stronias,
dr n. med. Angelika Wójcicka - Rubin,
lek. dent. Paweł Koniec

Nadwrażliwość zębiny to powszechny problem występujący w obrębie jamy ustnej dotyczący przede wszystkim kobiet w wieku 30-40 lat*.
Odsetek osób dotkniętych nadwrażliwością może wynosić aż do 57%* (w zależności od populacji i kryteriów stosowanych do jej zdefiniowania).

Z badań* jasno wynika, że nadwrażliwość zębiny jest związana z nawykami w zakresie higieny jamy ustnej, ale nie tylko – duże znaczenie ma też spożywanie kwaśnych pokarmów i napojów. Ponadto, problem występuje w większości u osób poddawanych leczeniu periodontologicznemu lub u tych, u których występują recesje dziąsłowe, ale czy tylko u nich?

* Nadwrażliwość zębiny. Praktyczny przewodnik z opisami przypadków. Dr Giulio Pavolucci, Prof. Simone Grandini

Punkty edukacyjne: 2

Czas trwania: 1,5h

Darmowe próbki

Po zakończeniu tego webinaru:

będziesz miał możliwość ubiegać się o 2 punkty edukacyjne

zapoznasz się z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi znoszenia nadwrażliwości dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych

dowiesz się, jakie znaczenie niesie ze sobą właściwa diagnostyka nadwrażliwości

poznasz mnogość działań, jakie możesz podjąć u pacjenta pierwszorazowego u którego planowane jest kompleksowe leczenie stomatologiczne

dowiesz się, jakie są współczesne metody zapobiegania i leczenia nadwrażliwości zębiny w zależności od etapu realizacji konkretnych planów zachowawczo-periodontologicznych

otrzymasz zestaw bezpłatnych materiałów na użytek własny

Dla uczestników wydarzenia przygotowano zestaw 3 pełnowartościowych produktów marki elmex oraz broszurę informacyjną i protokół oceny nadwrażliwości.

*Liczba zestawów ograniczona.

Opis wydarzenia

Przyglądając się PROTOKOŁOWI OCENY NADWRAŻLIWOŚCI opracowanemu we współpracy z ekspertami można zauważyć, że wpisuje się on w rzetelne badanie stomatologiczne.

W pierwszej części zawiera pytania stomatologicznego wywiadu podmiotowego z zakresu higieny i nawyków dietetycznych pacjenta. Następnie – pozwala uszeregować różne patologie zębowe diagnozowane podczas standardowego badania przedmiotowego.

W końcowej części uwzględnia historię przeprowadzonych zabiegów stomatologicznych mogących mieć wpływ na powstanie NADWRAŻLIWOŚCI.

Podczas tegorocznego sympozjum zostanie zaprezentowane modelowe badanie pierwszorazowego pacjenta z wykorzystaniem wspomnianego PROTOKOŁU OCENY NADWRAŻLIWOŚCI. Pozwoli ono wszechstronnie zdiagnozować pacjenta, wprowadzić działania profilaktyczne oraz przygotować go na ewentualne wystąpienie NADWRAŻLIWOŚCI.

Na zakończenie uczestnicy będą mogli przekonać się, że skrupulatnie przeprowadzony wywiad z pacjentem w oparciu o gotowy PROTOKÓŁ nie tylko nie wydłuża badania, ale skraca późniejsze wizyty do niezbędnych elementów.

Przedstawione case study podkreślą wagę określonych postępowań ważnych dla zagadnienia, jakie stanowi nadwrażliwość zębiny.

Prowadzący

dr n. med. Małgorzata Płuciennik - Stronias

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Wieloletni dydaktyk i adiunkt przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Posiada liczny dorobek naukowy, autor i współautor w recenzowanych czasopismach naukowych – 11 prac pełnotekstowych, w tym 7 oryginalnych i 4 przeglądowe.

W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę pt: „Wpływ materiałów do wypełnień uwalniających fluor na skład płytki nazębnej. Badania in vivo.” W 2010 r. otrzymała Nagrodę Rektora Za Osiągnięcia Dydaktyczne za współautorstwo w podręczniku pt.: „Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne” pod red. prof. zw. dr hab. n. med. D. Piątowskiej z 2009 r.

W 2001 r. uzyskała z wyróżnieniem I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej, a w 2008 r. zdobyła specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

W latach 2017 – 2022 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej oraz opiekun 7 specjalizantów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Współautor wielu prac z zakresu stomatologii, autorka wielu wystąpień na konferencjach naukowych również w sesjach plakatowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz członkiem Komisji Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Nieustannie stara się poszerzać swoją wiedzę stomatologiczną uczestnicząc w kongresach międzynarodowych oraz kursach doszkalających z zakresu endodoncji, stomatologii estetycznej i implantologii.

dr n. med. Angelika Wójcicka - Rubin

Specjalista periodontologii

Nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia UM w Łodzi oraz pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii UM w Łodzi. W 2009 roku ukończyła specjalizację w dziedzinie periodontologii oraz otrzymała stopień doktora nauk medycznych.

Jest autorką kilkunastu publikacji w czasopismach recenzowanych.  Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach  i konferencjach o tematyce periodontologicznej w kraju i zagranicą. Ukończyła m.in. trójmodułowy kurs periodontologiczno -implantologiczny prof. Giovanni Zucchelli w Bolonii, oraz międzynarodowy cykl szkoleń z  metodyki nauczania AMEE. Prowadzi wykłady i szkolenia o tematyce periodontologicznej w zakresie szkoleń podyplomowych i specjalizacyjnych.  Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą leczenia zapalnych chorób przyzębia i chirurgii plastycznej dziąsła oraz propagowania stomatologii holistycznej.

lek. dent. Paweł Koniec

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczony wykładowca rozwijający swoje zainteresowania i podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, skupiający ponadto uwagę na zagadnieniach związanych z nadwrażliwością. W swojej codziennej praktyce zajmuje się stomatologią zachowawczą minimalnie inwazyjną, endodoncją  oraz stomatologią estetyczną. Pełni rolę konsultanta merytorycznego przy tworzeniu materiałów edukacyjnych dla pacjentów.