Nadwrażliwość po zabiegu. Drobny problem dla pacjenta, poważne konsekwencje dla lekarza!

Nadwrażliwość po zabiegu. Drobny problem dla pacjenta, poważne konsekwencje dla lekarza!

Opis wydarzenia

Wykład dotyczyć będzie kwestii związanych z prawem pacjenta do informacji o przebiegu i skutkach zabiegu oraz o konsekwencjach prawnych mogących wyniknąć z braku pełnej informacji na temat skutków przeprowadzonego zabiegu. Dodatkowo skupiać się będzie nad kwestią uświadomionej zgody na leczenie, której pozyskanie jest niezbędne dla legalności procesu leczenia i odstąpienia przez sąd o orzeczenia obowiązku zapłaty na rzecz pacjenta zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.