Kompleksowy problem i kompleksowe leczenie, czyli jak poradzić sobie z ubytkami erozyjnymi?

Kompleksowy problem i kompleksowe leczenie, czyli jak poradzić sobie z ubytkami erozyjnymi?

dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

Opis wydarzenia

Erozja przez długi czas pozostaje niewidocznym, a jednak niszczącym procesem. Ze względu na złożoną etiologię erozja bywa zarówno trudna do zdiagnozowania, jak i do leczenia.

Erozja to także więcej niż choroba zęba, problem ten może pogorszyć samopoczucie pacjenta, ze względu na zmiany w wyglądzie i/lub utratę funkcji zębów (nadwrażliwość, zmiana koloru, zmiana wymiaru zębów). Jeśli proces ten osiągnie zaawansowany etap konieczne jest długie i kompleksowe leczenie. Terapia z kolei stanowi wyzwanie dla stomatologa, zwłaszcza jeśli problem jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. Podczas gdy początkowe i umiarkowane defekty można w większości leczyć nieinwazyjnie lub minimalnie, poważne defekty często wymagają złożonych strategii terapeutycznych, które często mogłyby pociągać za sobą rozległą utratę twardej tkanki zęba z powodu działań przygotowawczych. Nadrzędnym celem wydaje się być zatem wczesne rozpoznanie erozji zębów, aby uniknąć dysfunkcji funkcjonalnych, estetycznych i odczuć bólowych oraz zapewnienie trwałości uzębienia a także dyskusja w jaki sposób poprowadzić addycyjne, a nie redukcyjne, kompleksowe leczenie odtwórcze.

dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek
Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej UJ CM oraz Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM – obecnie na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję opiekuna specjalizacji oraz prowadzi kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologii Kosmetycznej (ESCD) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Autorka licznych publikacji naukowych oraz odczytów podczas krajowych i międzynarodowych kongresów.

Prowadzi szkolenia w tematyce endodoncji oraz stomatologii odtwórczej.

Odbyła staż z zakresu endodoncji w Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

W 2017 otrzymała wyróżnienie „Outstanding Educator” nadane przez studentów szkoły medycznej dla obcokrajowców UJ CM.

Praktykuje stomatologię estetyczną oraz endodoncję zajmując się także medycyną estetyczną.