Kluczowa rola Higienistki w pracy z pacjentami perio.

Kluczowa rola Higienistki w pracy z pacjentami perio.

Film już wkrótce

Dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra, dr n. med. Agata Dudzik, adwokat Aneta Naworska, lek. dent. Michał Trzos, dypl. hig. stom. Dominika Jordan

Kluczowa rola Higienistki w pracy z pacjentami perio – 9 edycja szkoleń dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych.

Szkolenie online, bezpłatne.
Czas trwania: 3 h.

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.

Czas trwania: 3 godziny

Darmowe próbki

Po zakończeniu tego webinaru:

Otrzymasz zestaw próbek dla pacjentów

próbki pasty meridol®  – 50szt.

Warunkiem otrzymania próbek jest obejrzenie wykładu, poprawne uzupełnienie danych do wysyłki wraz z numerem telefonu w profilu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych drogą email and SMS. Ilość zestawów ograniczona.

poznasz aktualną wiedzę na temat przebiegu niechirurgicznego leczenia zapaleń dziąseł i przyzębia

dowiesz się jak powinno przebiegać właściwe badanie pacjenta perio krok po kroku

poznasz aktualne algorytmy postępowania w konkretnych przypadkach

poznasz zalecenia dotyczące zapalenia przyzębia w stadiach I-III, w aspekcie mechanicznej i chemicznej kontroli płytki nazębnej.

Opis wydarzenia

Zapraszamy na 9 edycję szkoleń dla Higienistek i Asystentek Stomatologicznych organizowaną przez Colgate Professional.

Choroby przyzębia to prawdopodobnie choroby najczęściej występujące u ludzi (Perio Focus Green Paper, EFP, 2016), zaś pacjent perio wymaga wzmożonej uwagi i pracy personelu gabinetu stomatologicznego zarówno w aspekcie planowania leczenia, jak i wzmożonych działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie higieny jamy ustnej. Leczenie zazwyczaj jest długotrwałe, zaś efekty w dużej mierze zależne od motywacji pacjenta.

Nowy paradygmat prewencji wypracowany podczas 11 edycji warsztatów Perio EFP (2015) zakłada adaptację zasad prewencji tak, aby podtrzymać i poprawić zdrowie jamy ustnej poprzez diagnozę, edukację, motywację w kierunku zamiany nawyków oraz zmotywowania pacjentów do odpowiedzialności za własne zdrowie, przy wsparciu profesjonalistów.

Tematem tegorocznej 9 Edycji szkoleń dla Higienistek I Asystentek Stomatologicznych jest kluczowa rola higienistki w pracy z pacjentem perio.

 

O czym będziemy mówić w tym roku?

  • Badanie pacjenta jako podstawa diagnostyki i planowania leczenia periodontologicznego

– Dr hab n. Med. Małgorzata Nędzi-Góra

  • Skuteczne prowadzenie pacjenta periodontologicznego -omówienie przebiegu leczenia wizyta

po wizycie – dr n. med. Agata Dudzik

  • Higienistka uzbrojona po zęby – dypl. hig. stom. Dominika Jordan
  • Uprawnienia i obowiązki asystentki i higienistki stomatologicznej w świetle prawa

– adwokat Aneta Naworska

  • Chemiczna kontrola płytki nazębnej – w pytaniach i odpowiedziach

– lek. dent. Michał Trzos + Gość Specjalny

  • Sesja Q&A, czyli pytania od Was zadane naszym Ekspertom

 

W trakcie przewidziane są liczne aktywności oraz atrakcje dla uczestników, które przygotowaliśmy z naszym tegorocznym Partnerem- Firmą Acteon!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział.

Nie może Was zabraknąć!

 

Szczegółowy opis wykładów:

Badanie pacjenta jako podstawa diagnostyki i planowania leczenia periodontologicznego – Dr hab n. Med. Małgorzata Nędzi-Góra
Badanie pacjenta jest nieodłączna częścią procesu diagnostyczno-leczniczego, a badania przedmiotowe i podmiotowe pacjenta są kluczowe w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób jamy ustnej. Wykład przedstawi jak powinno wyglądać prawidłowe badanie kliniczne pacjenta periodontologicznymi, które elementy wywiadu ogólnomedycznego są najważniejsze oraz przedstawi zasady zasady badania zewnątrz i wewnątrzustnego.

Skuteczne prowadzenie pacjenta periodontologicznego – omówienie przebiegu leczenia wizyta po wizycie- dr n. med. Agata Dudzik
Podczas wykładu przedstawiona będzie aktualna wiedza na temat przebiegu niechirurgicznego leczenia zapaleń dziąseł i przyzębia. W szczególności zwrócimy uwagę na rodzaj zabiegów niechirurgicznych z prezentacją nowych protokołów. Omówione zostanie wykorzystanie instrumentów ręcznych i ultradźwięków, a także zostaną przedstawione wskazania do ich zastosowania. Celem wykładu jest także ocena i omówienie skuteczności terapii wspomagających skojarzonych z niechirurgicznym leczeniem przyzębia u pacjentów z zapaleniem przyzębia w I-III stopniu zaawansowania: dokonamy przeglądu zaleceń dotyczących zapalenia przyzębia w stadiach I-III, w aspekcie mechanicznej i chemicznej kontroli płytki nazębnej.

Higienistka uzbrojona po zęby – dypl. hig. stom. Dominika Jordan

Kwestie niby oczywiste, a jednak zdania są podzielone. Co higienistka może uwzględnić w swoim zestawie do diagnostyki pacjenta? Narzędzia ręczne to nie tylko kirety. W jakich sytuacjach i dlaczego warto użyć narzędzi ręcznych? Jak bezpiecznie nauczyć się techniki pracy tymi narzędziami? Jakie narzędzia wybrać, aby stworzyć swój podstawowy set? Na te pytania odpowie prowadząca opierając się o swoje doświadczenie w pracy klinicznej.

Uprawnienia i obowiązki asystentki i higienistki stomatologicznej w świetle prawa – adwokat Aneta Naworska

W czasie wykładu omówimy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków prawnych nałożonych na asystentki i higienistki stomatologiczne. Zajmiemy się kwestią wpisu do rejestru oraz konsekwencjami jego braku.

Znaczna część rozważań zostanie poświęcona sposobom zawierania umów z potencjalnymi pracodawcami. Omówmy zalety i wady umowy o pracę, kontraktu, umowy zlecenia oraz blaski i cienie własnej działalności gospodarczej.

Poruszymy również tematy związane z macierzyństwem, urlopami i innymi uprawnieniami przysługującymi asystentkom i i higienistką w ramach stosunku pracy.

Chemiczna kontrola płytki nazębnej – w pytaniach i odpowiedziach
– lek. dent. Michał Trzos + Gość Specjalny

Bakterie biofilmu nazębnego są podstawowym czynnikiem etiologicznym nie tylko choroby próchnicowej ale również najczęściej występujących chorób przyzębia- zapalenia dziąseł oraz zapalenia przyzębia. W walce z płytką nazębną obok mechanicznego jej usuwania przez profilaktyczne zabiegi domowe i profesjonalne, bardzo ważną rolę odgrywa chemiczna kontrola biofilmu. W trakcie wykładu przedstawiona zostanie rola czynnika bakteryjnego w rozwoju zapalenia dziąseł i zapalenia przyzębia. Omówione zostaną chemiczne metody walki z płytką nazębną, zwłaszcza podczas wykonywania domowych profilaktycznych zabiegów higienicznych . Przedstawione zostaną wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych środków antyseptycznych w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia.

REGULAMIN KONKURSU

Prowadzący

lek. dent. Michał Trzos

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nieustannie stara się rozwijać w wielu dziedzinach, głównie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, aby podnosić poziom zadowolenia  swoich pacjentów. Stomatologia jak twierdzi to nie tylko Jego praca, ale i życiowa pasja. Przez lata współtworzył Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, którego był wiceprezydentem. Wspólnie z pasjonatami i aktywistami młodego pokolenia poszerzał możliwości rozwoju już od początków kariery poprzez organizacje szkoleń i międzynarodowych konferencji stomatologicznych, takich jak Hollyłódź Smile czy Dental Soft Skills. Jako wykładowca dzielił się swoją wiedzą z lekarzami w największych miastach Polski. Od 2021 roku członek Dental Masters Group.

dr n. med. Agata Dudzik

Lekarz dentysta, specjalista periodontologii.
W 2010r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Wykładowca akademicki, pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku ukończyła kurs „Odour Judge Training” w University of The West England, absolwentka studiów podyplomowych „Badania Kliniczne – metodologia, organizacja, zarządzanie” (Uniwersytet Jagielloński 2015r.) oraz „Medycyna estetyczna dla lekarzy” (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2019r.).

W swojej pracy interesuje się szczególnie zagadnieniami związanymi z halitozą, jej przyczynami i sposobami leczenia oraz wpływem halitozy na jakość życia pacjentów. Tematyce tej poświęcona była jej rozprawa doktorska.

Satysfakcję sprawia jej prowadzenie zajęć ze studentami, przekazywanie im wiedzy merytorycznej i nauczanie ich umiejętności praktycznych.

adwokat Agata Naworska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa medycznego oraz rodzinnego.
Świadczy pomoc prawną dla podmiotów leczniczych oraz klientów indywidualnych.
W ramach stałej obsługi prawnej obsługuje dwa specjalistyczne szpitale oraz szereg spółek będących podmiotami leczniczymi.
Od wielu lat zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa medycznego.

dypl. hig. stom. Dominika Jordan

Higienistka stomatologiczna, ze stomatologią związana od kilkunastu lat, prowadząca samodzielny gabinet profilaktyki higieny jamy ustnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z różną grupą pacjentów. Uczestniczka badań klinicznych pod nadzorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prowadzi szkolenia oraz jest prelegentką dzielącą się swoją wiedzą z dużą pasją. Nieustannie rozwija swoje umiejętności na różnego rodzaju sympozjach oraz szkolenia w kraju jak i za granicą.
Jej motto to lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra

Absolwentka Oddziału Stomatologii (1999) I Wydziału Lekarskiego oraz absolwentka Studium Doktoranckiego (2005) Warszawskiej Akademii Medycznej. W 2007 roku uzyskała  tytuł specjalisty periodontologa. Jest wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- w latach 2000-2020 w Zakładzie Chorób Błony śluzowej i Przyzębia, obecnie w Zakładzie Higieny Stomatologicznej WUM.  W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, profilaktyki i leczenia chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej.

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.