Kiedy zastosowanie znieczulenia ogólnego to właściwe rozwiązanie w leczeniu zębów u dzieci?

Kiedy zastosowanie znieczulenia ogólnego to właściwe rozwiązanie w leczeniu zębów u dzieci?

Dr n. med. Rafał Rojek

Przedmiotem webinaru będzie omówienie specyfiki problemu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w znieczuleniu ogólnym, przygotowania do zabiegu pod kątem stomatologicznym i anestezjologicznym ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z grup wysokiego ryzyka próchnicy.

Punkty edukacyjne: 1

Czas trwania: 1h

Darmowe próbki

Po zakończeniu tego webinaru:

Dla uczestników sympozjum przygotowany został pakiet materiałów dla pacjenta, czyli próbki pasty elmex 0-6 lat

Opis wydarzenia

W Polsce stomatologia dziecięca jest priorytetową dziedziną medycyny. Poza przygotowaniem merytorycznym, istotne jest „okiełznanie” małego pacjenta. Zabiegi profilaktyczno-lecznicze przeprowadzane w jamie ustnej u dzieci wymagają zaangażowania zarówno personelu średniego jak i lekarza pedodonty. W opiece sprawowanej nad małym pacjentem ważną rolę odgrywa profilaktyka, która stanowi podstawowe narzędzie w walce z chorobą próchnicową. Powinna być skuteczna, prosta i bezpieczna. Zazwyczaj obejmuje: regularne kontrole dentystyczne, edukację prozdrowotną, zarówno pacjentów, jak i rodziców, zastosowania odpowiednich preparatów ze szczególnym uwzględnieniem preparatów fluorowych oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Niestety, w niektórych przypadkach (najczęściej związanych z leczeniem masywnej próchnicy i rozległymi zabiegami chirurgicznymi) pojawia się problem braku współpracy czy stresu związanego z wizytą, które uniemożliwiają przeprowadzenie leczenia.

I mimo właściwego podejścia, odpowiednich narzędzi i umiejętności – w takim przypadku, w celu zapewnienia podstawowego komfortu psychicznego oraz odpowiedniego poziomu zastosowanego leczenia, jedynym wyjściem wydaje się być leczenie w sedacji farmakologicznej, bądź bardzo często w znieczuleniu ogólnym.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wybrane przypadki kliniczne będące wynikiem skrajnych zaniedbań higieniczno-żywieniowych, grupy pacjentów ze skrajnie wysokim ryzykiem próchnicy oraz tzw. pacjentów leczonych „na przeczekanie”. Omówione zostaną zasady kwalifikacji pacjenta do zabiegu w narkozie, algorytm postępowania przygotowawczego małego pacjenta, możliwe sposoby leczenia oraz opieka i standardy zapobiegania nawrotowi choroby próchnicowej, z uwzględnieniem profesjonalnej profilaktyki fluorkowej i znaczącej roli wzmocnionej fluorkowej profilaktyki domowej.

Udzielone zostaną odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jakie są wskazania medyczne do leczenia dziecka w narkozie?
  • jakie współcześnie stosuje się rodzaje znieczulenia ogólnego?
  • czy znieczulenie ogólne jest bezpieczne dla dzieci?
  • jak przygotować dziecko do planowanego zabiegu?
  • kiedy powinniśmy odesłać dziecko do leczenia specjalistycznego w narkozie?

Prowadzący

Dr n. med. Rafał Rojek

Ukończył studia stomatologiczne w 1996 r. na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Od 1999 r. przez 18 lat asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej PUM. Ukończył specjalizację ze stomatologii dziecięcej w 2006 r. oraz w 2008 r. obronił pracę doktorską poświęconą analizie potrzeb profilaktyczno-leczniczych wśród dzieci zamieszkujących woj. zachodniopomorskie. Od 2011 r. właściciel Specjalistycznej Praktyki Dentystycznej „MEDIROY” w Szczecinie. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych. Członek PASD i PTP. Zawodowo od ponad 20 lat, wraz ze swoim zespołem, specjalizuje się w kompleksowym leczeniu stomatologicznym w znieczuleniu ogólnym, szczególnie trudnych przypadków u dzieci i młodzieży.