Badanie pacjenta jako podstawa diagnostyki i planowania leczenia periodontologicznego.

Badanie pacjenta jako podstawa diagnostyki i planowania leczenia periodontologicznego.

Dr hab n. Med. Małgorzata Nędzi-Góra

Opis wydarzenia

Badanie pacjenta jest nieodłączna częścią procesu diagnostyczno-leczniczego, a badania przedmiotowe i podmiotowe pacjenta są kluczowe w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób jamy ustnej. Wykład przedstawi jak powinno wyglądać prawidłowe badanie kliniczne pacjenta periodontologicznymi, które elementy wywiadu ogólnomedycznego są najważniejsze oraz przedstawi zasady zasady badania zewnątrz i wewnątrzustnego.

dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra
Absolwentka Oddziału Stomatologii (1999) I Wydziału Lekarskiego oraz absolwentka Studium Doktoranckiego (2005) Warszawskiej Akademii Medycznej. W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Jest wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- w latach 2000-2020 w Zakładzie Chorób Błony śluzowej i Przyzębia, obecnie w Zakładzie Higieny Stomatologicznej WUM. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, profilaktyki i leczenia chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej.