5. Kongres Online Rozumiem-Pomagam: Erozja – problem błahy czy poważny?

5. Kongres Online Rozumiem-Pomagam: Erozja – problem błahy czy poważny?

Film już wkrótce

prof. dr hab. Anna Surdacka, dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias, dr n. med. Katarzyna Fita, dr n. med. Teresa Szupiany - Janeczek , lek. dent. Ewa Siudak, lek. dent. Paweł Koniec

Bezpłatny V Kongres Online Rozumiem-Pomagam w tym roku koncentruje się na temacie ubytków niepróchnicowego pochodzenia, w szczególności erozji – etiologii, klasyfikacji, metodach leczenia oraz profilaktyce.

Za udział w kongresie przysługuje 5 pkt. edu.

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.

Czas trwania: 3

Po zakończeniu tego webinaru:

uzyskasz umiejętność diagnozowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia,

poznasz najnowsze sposoby leczenia ubytków niepróchnicowego pochodzenia,

poznasz rozwiązania krok po kroku na podstawie konkretnych przypadków klinicznych,

będziesz w sposób kompleksowy planować leczenie pacjentów,

Opis wydarzenia

V Kongres Online Rozumiem-Pomagam Erozja – problem błahy czy poważny?

Bądź z nami podczas największego, bezpłatnego wydarzenia o ubytkach niepróchnicowego pochodzenia, już we wtorek 25 października od godz. 17:00!
Poszerz swoją wiedzę z zakresu utraty twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia i poznaj aktualne zalecenia Europejskiej Federacji Stomatologicznej związane z diagnostyką i postępowaniem leczniczo-profilaktycznym w przypadku erozji.

W programie 5 wykładów prowadzonych przez 5 znakomitych specjalistów w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dziecięcej.
Za udział w V Kongresie Online Rozumiem-Pomagam Erozja – problem błahy czy poważny? przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

V Kongres ONLINE dedykowany jest Lekarzom Dentystom, Higienistkom i Asystentkom Stomatologicznym, którzy pragną zgłębić wiedzę z zakresu ubytków niepróchnicowego pochodzenia.
Zastanowimy się wspólnie, analizując najbardziej problematyczne zagadnienia, jak i poddając rozważaniom i dyskusji, czy współcześnie erozja stanowi problem błahy czy poważny? Poruszymy tematy, które budzą, zarówno dużo emocji, jak i pytań.
Dodatkowo podczas SESJI Q&A wyjaśnimy najczęstsze wątpliwości oraz to co rodzi największe dylematy.

Dla uczestników Kongresu przygotowany został pakiet materiałów dla pacjenta, czyli próbki pasty elmexⓇ SENSITIVE PROFESSIONAL (20 ml) , które dedykowane są dla pacjentów z ubytkami twardych tkanek zębów, gdzie jednym z najczęstszych pierwszych objawów jest nadwrażliwość zębiny oraz pasta do zębów elmexⓇ Opti-namel PROFESSIONAL (75ml), która chroni przed działaniem kwasów i minimalizuje dalszą utratę szkliwa.

 

W PROGRAMIE:

1. Erozyjna utrata zmineralizowanych tkanek zęba, prof. dr hab. Anna Surdacka
2. Rola diety w patomechanizmie powstawania ubytków erozyjnych, dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias
3. Wieloczynnikowość i multidyscyplinarność problemu erozji zębów mlecznych i stałych niedojrzałych, dr n. med. Katarzyna Fita
4. Kompleksowy problem i kompleksowe leczenie, czyli jak poradzić sobie z ubytkami erozyjnymi?  – dr. n. med. Teresa Szupiany-Janeczek
5. Profilaktyka I , II , III rzędowa ubytków niepróchnicowego pochodzenia, lek. dent. Ewa Siudak

Morderacja lek. dent. Paweł Koniec

 

 

Szczegółowy opis wykładów:

Erozyjna utrata zmineralizowanych tkanek zęba, prof. dr hab. Anna Surdacka

Erozja to przewlekła, patologiczna i nieodwracalna utrata tkanek twardych zęba powstająca w wyniku działania kwasów, bez udziału bakterii.  Etiologia erozji jest bardzo złożona: źródłem kwasów mogą być  czynniki endogenne związane z zespołami chorobowymi lub czynniki egzogenne, których głównym źródłem jest dieta. Klinicznym objawem erozji jest utrata prawidłowego zabarwienia tkanek, zwiększona przezierność szkliwa, prześwitująca warstwa zębiny, cienkie, a nawet łamiące się brzegi sieczne oraz zmiany w budowie anatomicznej zębów, jak np. zaokrąglenie guzków. W wyniku erozji mogą powstawać problemy funkcjonalne, estetyczne i wywołujące nadwrażliwość zębów na bodźce termiczne, chemiczne i mechaniczne. Wykład przybliży także czynniki modyfikujące nasilenie erozji jak również pozwoli zrozumieć chemiczny proces powstawania erozji. Przedstawione zostaną także główne zalecenia Europejskiej Federacji Stomatologicznej związane z diagnostyką i postępowaniem leczniczo-profilaktycznym w przypadku erozji.

 

Rola diety w patomechanizmie powstawania ubytków erozyjnych. dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias

Wiele czynników może wpływać destrukcyjnie na zmineralizowane tkanki zęba. Pacjenci narażeni są na powstawanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia wskutek spożywania leków,  odżywek, zachowań higienicznych oraz niekorzystnych nawyków dietetycznych. Podczas wykładu zostanie szczegółowo omówiony wpływ diety jako czynników biologicznych, chemicznych i behawioralnych na powstawanie ubytków erozyjnych. Dodatkowo zdrowy styl życia może paradoksalnie prowadzić do problemów zdrowotnych jamy ustnej. Taki styl życia to nie tylko dieta, ale i regularne ćwiczenia fizyczne. Słuchaczom przybliżony zostanie zatem wpływ zdrowego stylu życia, w tym wegetarianizmu oraz  rodzaju uprawianego sportu na powstawanie ubytków erozyjnych o złożonej etiopatogenezie. Ponadto zostanie omówione działanie różnorodnych pokarmów spożywanych w naszej szerokości geograficznej, jak również złożoność zagadnienia potencjału erozyjnego  na twarde tkanki zębów. W konkluzji wykładu znajdą się wyniki badań napojów izotonicznych na szkliwo coraz częściej stosowanych przez pacjentów jako uzupełniających dietę.

 

Wieloczynnikowość i multidyscyplinarność problemu erozji zębów mlecznych i stałych niedojrzałych. dr n. med. Katarzyna Fita

Erozje zębów są najczęstszą przyczyną niebakteryjnej utraty twardych tkanek zębów u dzieci i młodzieży. Według przeprowadzonych badań erozja dotyka obecnie nawet 30% pacjentów.  W czasie wykładu będą omówione cechy charakterystyczne erozji zębów mlecznych i stałych niedojrzałych, co pomoże w postawieniu prawidłowej diagnozy w sytuacjach klinicznych. Zostaną omówione czynniki etiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przyjmowanych leków i  schorzeń ogólnych (choroby refluksowej przełyku i zaburzeń odżywiania). Poruszony zostanie także  problem współwystępowania erozji z innymi ubytkami twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia.

 

Kompleksowy problem i kompleksowe leczenie, czyli jak poradzić sobie z ubytkami erozyjnymi?  – dr. n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

Erozja przez długi czas pozostaje niewidocznym, a jednak niszczącym procesem. Ze względu na złożoną etiologię erozja bywa zarówno trudna do zdiagnozowania, jak i do leczenia.

Erozja to także więcej niż choroba zęba, problem ten może pogorszyć samopoczucie pacjenta, ze względu na zmiany w wyglądzie i/lub utratę funkcji zębów (nadwrażliwość, zmiana koloru, zmiana wymiaru zębów). Jeśli proces ten osiągnie zaawansowany etap konieczne jest długie i kompleksowe leczenie. Terapia z kolei stanowi wyzwanie dla stomatologa, zwłaszcza jeśli problem jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. Podczas gdy początkowe i umiarkowane defekty można w większości leczyć nieinwazyjnie lub minimalnie, poważne defekty często wymagają złożonych strategii terapeutycznych, które często mogłyby pociągać za sobą rozległą utratę twardej tkanki zęba z powodu działań przygotowawczych. Nadrzędnym celem wydaje się  być zatem wczesne rozpoznanie erozji zębów, aby uniknąć dysfunkcji funkcjonalnych, estetycznych i odczuć bólowych oraz zapewnienie trwałości uzębienia a także dyskusja w jaki sposób poprowadzić addycyjne, a nie redukcyjne, kompleksowe leczenie odtwórcze.

 

Profilaktyka I , II , III rzędowa ubytków niepróchnicowego pochodzenia. lek. dent. Ewa Siudak

Zana maksyma mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego tak ważne byśmy jako lekarze potrafili myśleć o krok na przód  – przewidywać i zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby. Również w przypadku ubytków niepróchnicowego pochodzenia powinniśmy wdrażać profilaktykę zarówno I, II jak i III rzędową.  Zadaniem lekarza powinno być bardzo czujne i dokładne badanie pacjenta, a wcześniej zebranie szczegółowego wywiadu, gdyż bardzo często pacjent nie zgłasza żadnych dolegliwości albo podaje jedynie nadwrażliwość zębiny,  która nie powinna zostać zignorowana. Podczas wykładu omówimy sposoby wychwytywania pacjentów z grupy ryzyka rozwoju tych zmian. Zastanowimy się, w jaki sposób pomóc naszym pacjentom, by proces chorobowy nie postępował, jak radzić sobie z współistniejącymi dolegliwościami oraz jakie działania należy podjąć by zminimalizować ryzyko powikłań ze strony układu stomatognatycznego na skutek występowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia.

Prowadzący

prof. dr hab. Anna Surdacka

Kierownik Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

W latach:  2008 – 2013 prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; 2003 -2008 sekretarz czasopisma Dental Forum, 2004 – 2012 Pełnomocnik d/s Kształcenia w specjalności Higiena Dentystyczna,  2006 – 2019 konsultant dla województwa wielkopolskiego  w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, 2012 – 2019  Prodziekan ds Stomatologii na Wydziale Lekarskim II UMP.  W swoim dorobku posiada ponad 350  opublikowanych prac i doniesień konferencyjnych. Tematyka publikacji  związana jest z profilaktyką i leczeniem próchnicy zębów, diagnostyką wczesnych stadiów próchnicy, zmianami patologicznymi w jamie ustnej obserwowanymi w przebiegu chorób ogólnoustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem roli śliny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. 

dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias

Absolwentka AM w Łodzi.  Od 1997 do 2013 r.  zatrudniona na etacie asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi. W tym czasie opublikowała 11 prac pełnotekstowych, w tym 7 oryginalnych i 4 przeglądowe, w recenzowanych czasopismach naukowych. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę pt:” Wpływ materiałów do wypełnień uwalniających fluor na skład płytki nazębnej. Badania in vivo.” W 2010 r. otrzymała Nagrodę Rektora Za Osiągnięcia Dydaktyczne za współautorstwo w podręczniku pt.: ”Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne” pod red. prof. zw. dr hab. n. med. D. Piątowskiej z 2009 r.

W 2001 r. uzyskała z wyróżnieniem I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej, a w 2008 r. zdobyła specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz członkiem Komisji Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Nieustannie stara się poszerzać swoją wiedzę stomatologiczną uczestnicząc w kongresach międzynarodowych oraz kursach doszkalających z zakresu endodoncji, stomatologii estetycznej i implantologii.

dr n. med. Katarzyna Fita

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wykładowca na Kwalifikacyjnych Studiach Podyplomowych Logopedycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.
Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej UJ CM oraz Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM – obecnie na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję opiekuna specjalizacji oraz prowadzi kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologii Kosmetycznej (ESCD) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Autorka licznych publikacji naukowych oraz odczytów podczas krajowych i międzynarodowych kongresów.
Prowadzi szkolenia w tematyce endodoncji oraz stomatologii odtwórczej.
Odbyła staż z zakresu endodoncji w Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.
W 2017 otrzymała wyróżnienie „Outstanding Educator” nadane przez studentów szkoły medycznej dla obcokrajowców UJ CM.
Praktykuje stomatologię estetyczną oraz endodoncję zajmując się także medycyną estetyczną.

lek. dent. Ewa Siudak

Absolwentka wydziału lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kierunku studiów podyplomowych Badania Kliniczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie doktorantka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jeszcze podczas studiów brała udział w międzynarodowych praktykach w King’s College London oraz Yerevan State Medical University. Jako członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oddział Łódź organizowała wiele konferencji, szkoleń i konkursów naukowych dla studentów i młodych dentystów. Jest pierwszą autorką artykułów naukowych dotyczących opieki stomatologicznej nad kobietami w wieku rozrodczym: „Zmiany w przyzębiu a proces zapłodnienia” oraz „Interakcje doustnych środków antykoncepcji hormonalnej z lekami stosowanymi w stomatologii”. Autorka artykułów popularno-naukowcy z serii W LUPACH Ewy Siudak, skierowanych do młodych lekarzy dentystów oraz studentów stomatologii. Jej hobby to grafika komputerowa oraz windsurfing.

lek. dent. Paweł Koniec

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu otrzymując medal Rektora za wyniki w nauce
i działalność społeczną. Podczas studiów przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii. Współorganizator kampanii profilaktycznych “Spotkaj się z uśmiechem”. Doświadczony wykładowca rozwijający swoje zainteresowania
i podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach. W codziennej praktyce skupia się na stomatologii zachowawczej minimalnie inwazyjnej i endodoncji.  Aktywny zawodowo od 2016 r.

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.